Cogita

Home / Om os

Om os

Cogita er en tværfaglig aktivitet under IMCC. Vores formål er at skabe et forum, hvor studerende med interesse for medicinsk filosofiske og etiske problemstillinger gives mulighed for faglig fordybelse, reflektion og diskussion.

Vi er en neutral aktivitet og søger således ikke nødvendigvis svar på de givne problemstillinger men derimod at belyse dem fra flere forskellige synsvinkler, således at vores medlemmer gives mulighed for selv at danne deres holdninger. Intet er således forkert og alle meninger og holdninger er velkomne.

I håb om at kunne nå et etisk dilemma i dybden tillægges hvert semester et tema. I efterårssemesteret 2015 beskæftigede vi os med transkønnethed i et medicinsk perspektiv mens vi i foråret 2016 beskæftiger os med medicinske diagnoser.

Dagligt ledes aktiviteten af styregruppen, som vælges på hver generalforsamling.

>> <<