Cogita

Home / Styregruppen

Styregruppen

Som retningslinjerne angiver vælges hvert år en ny styregruppe, som varetager den daglige ledelse af Cogita. I modsætning til resten af styregruppen vælges LAT’en kun for et semester, således at der vælges en ny LAT til hvert nye tema. Alle posterne besættes af én person, pånær LAM som altid tæller 2. Styregruppen mødes en gang om måneden til styregruppemøder, hvor alle medlemmer som udgangspunkt er velkomne.

LAL
Lokal Aktivitets Leder

Julie Lauritzen

LØA
Lokal Økonomi Ansvarlig

Caroline Kuhlmann

LAP
Lokal Ansvarlig for PR

Olivia Schou-Lorentzen

LAM
Lokal Ansvarlig for Månedsmøder

Josephine Roth Ekmann
Frederik Lau

LAD
Lokal Ansvarlig for Dokumentation

Rasmus Haahr

>> <<