Cogita

Home / Medicinske Diagnoser / Etisk Råd; om diagnoser

Etisk Råd; om diagnoser

Cogita har i foråret ikke været alene om at have fokus på temaet medicinske diagnoser, det har også været et tema for Etisk Råd. Rådsmedlem Steen Vallentin fra Etisk Råd var ude at tale om deres arbejde i forbindelse med diagnoser som “det bedste” og “det værste”. Det bedste, fordi den kan give afklaring, adgang til rette behandling og åbne nye døre. Det værste, fordi diagnosen kan virke stigmatiserende og låse mennesket fast i en uønsket identitet. Det blev blandt de fremmødte diskuteret, hvordan brugen af diagnoser ligeledes er steget over de seneste par år, herunder mulige årsager og ikke mindst konsekvenser af dette. Alternativer til den øgede brug af diagnoser blev også vendt, hvor bl.a muligheden for at fravælge diagnoser fra patientens side blev belyst, ligesom vi belyste konsekvensen af diagnoser udenfor sundhedssystemet. Slutteligt diskuterede vi på Steen Vallentins opfordring problematikker i forbindelse med sundhedssystemets omgang med livets afslutning, hvor det første spadestik til et fortsat samarbejde med Etisk Råd blev taget, idet vi i det følgende semester arbejder med døden som tema.

>> <<