Cogita

Home / Vidensoplæg / Kampen om den plastiske hjerne

Kampen om den plastiske hjerne

Den 24. Februar afholdt vi i samarbejde med foreningen Tværs oplægget ”Kampen om den plastiske hjerne – en kritik af neurovidenskaben” af Steen Nepper Larsen.

Larsen tog udgangspunkt i sin bog ”Menneskets plastiske hjerne”, der giver en kritik af neurovidenskaben og samtidens idyllisering af denne. Hvordan man i højere og højere grad søger biologiske forklaringer på ”det menneskelige” og hvordan den kognitive kapitalisme mener, at menneskehjernen er det afgørende råstof for fremtiden.

Efterfølgende var der diskussion om emnet og om behovet for tværfaglighed i sundhedssystemet.

 

>> <<