Cogita

Home / Transkønnethed / Radiobiograf, 2. december 2015

Radiobiograf, 2. december 2015

I samarbejde med MONO lydkollektiv og Transpolitisk Forum afholdt Cogita en radiobiograf med fokus på problematikker forbundet med sundhedsvæsenets behandling af transkønnede. Sammen lyttede vi til produktionen “Det er min krop, ikke min psykiaters. Til kamp for informeret samtykke”. Her hørte vi om bl.a Lauras oplevelser med Sexologisk Klinik på Rigshospitalet og de udfordrende omstændigheder for transkønnede i mødet med sundhedsvæsenet. Hun var også til stede til at uddybe pointer i produktionen og modtage spørgsmål, særligt om komplikationer ved kønsskiftebehandling og stigmatisering ved brugen af “Transkønnethed” som psykiatrisk diagnose. Efterfølgende havde vi en Q&A med Elias og Elvin, der er aktivister i Transpolitisk Forum. Der var kritiske spørgsmål til transkønnethed som begreb, vi hørte om generelle misforståelser i forbindelse med forståelsen af samme, og der blev åbent diskuteret, hvad informeret samtykke indebærer samt gavnen af dette. Det var en meget lærerig aften, hvor der på saglig og konstruktiv vis blev nedbrudt fordomme og udviklet forståelse for de to sider af behandlingen af transkønnede, nemlig behandlerens og den behandlede.

>> <<