Cogita

Home / Transkønnethed / Månedsmøde i Cogita – med oplæg om privilegier

Månedsmøde i Cogita – med oplæg om privilegier

Onsdag den 28. Oktober, til Cogitas andet månedsmøde nogensinde, tog Sebastian og Sunniva fra Cogita teten og stod for at oplyse de andre ved en workshop om alle de usynlige privilegier, der ligger i, at man for eksempel ganske enkelt er blevet født som en hvid mand i et vestligt land. Det blev en spændende eftermiddag som også viste os nogle af de muligheder for udfoldelsen af en diskusssion der ligger i, at man knytter et vidensoplæg til et månedsmøde. Det kræver naturligvis, at et par personer er villige til at sætte sig tilstrækkeligt ind i et givent emne til, at det kan lade sig gøre, men resultatet var en stor success – og helt i tråd med Cogitas visioner om at finde frem til et forum, hvor alle kan føle sig trygge nok til at indgå i en upartisk debat.

>> <<